Nowa OdsłonaCześć

Menu

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, zabezpiecz nieruchomość.

ZWiK Sp. z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Jeziorany o konieczności:
– Odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
– Odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
– Zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody.

Początek strony