Nowa OdsłonaCześć

Menu

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o. o. w Jezioranach

 

ZAWIADAMIA,

 

że w dniu 22.03.2023r. od godz. 1300 do godz. 190 w miejscowościach:

Jeziorany, Olszewnik, Piszewo, Pierwągi, Kostrzewy, Żardeniki, Kikity, Miejska Wieś,

Lekity, kol. Jeziorany

 

nastąpi przerwa w dostawie wody

spowodowana awarią sieci wodociągowej.

 

Za zaistniałą sytuację - PRZEPRASZAMY

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 ........................................................................................................................................................................................................................... 

 

Olsztyn, 17 lutego 2023 r.  

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Jezioranach zaopatrującego miejscowość Jeziorany, Jeziorany kolonia, Kikity, Kostrzewy, Lekity, Miejska Wieś, Olszewnik, Piszewo, Pierwągi, Żardeniki (10) gmina Jeziorany w powiecie olsztyńskim stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22˚C.

 

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

 

Woda warunkowo przydatna do spożycia  po uprzednim przegotowaniu.

 

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. 

 

 

 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Z upoważnienia

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLSZTYNIE

 

Kierownik Sekcji Prawnej dr Arkadiusz Zaczek

(dokument podpisany elektronicznie)

 

................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

.................................................................................................

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o . w Jezioranach 

 

ZAWIADAMIA,

 

że w dniu 15.02.2023r od godz. 9:00 do godz. 13:00 w miejscowościach:

Jeziorany, Olszewnik, Piszewo,Pierwągi, Kostrzewy, Żardeniki, Kikity, Miejska Wieś,

Lekity, kol. Jeziorany

nastąpi przerwa w dostawie wody

spowodowana awarią sieci  wodociągowej.

 

Za zaistniałą sytuację - PRZEPRASZAMY

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Olsztyn, 2 stycznia 2023r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W OLSZTYNIE

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

89 / 52 48 300

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 S 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz S 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 27 grudnia 2022 r.

 

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Jezioranach u zaopatrującego miejscowości: Jeziorany,

Jeziorany Kolonia, Kikity, Kostrzewy, Lekity, Miejska Wieś, Olszewnik, Piszewo,

Pierwągi, Żardeniki, gmina Jeziorany w powiecie olsztyńskim

 

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach IA i IC (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

                                                                                                                                                  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

                                                                                                                                                                                              W OLSZTYNIE

                                                                                                                                             lek. wet. Teresa Parys

                                                                                                                                                  specjalista higieny

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Olsztyn, 09.12.2022r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W OLSZTYNIE

10-561 OLSZTYN, ul. ŻOŁNIERSKA 16                                                                                                                                                       

 89/52 48 300

 


KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Jezioranach zaopatrującego
miejscowości: Jeziorany, Jeziorany kolonia, Kikity, Kostrzewy, Lekity, Miejska Wieś, Olszewnik, Piszewo, Pierwągi, Žardeniki w gminie Jeziorany, powiat olsztyński,  stwierdzono obecność bakterii grupy coli.


Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim przegotowaniu.


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owocówi warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli
noworodków i niemowląt.


Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.
2294).


Uwaga:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.


Zalecenie obowiązuje  do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 


                                                                                    PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

                                                                                     W OLSZTYNIE
                                                                                lek. wet. Tresa Parys
                                                                             specjalista higieny

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                              Olsztyn, 28 października 2022 r

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W OLSZTYNIE

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

89 / 52 48 300

 

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 S 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz S 21 ust. I pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody pobranej 24 października 2022 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wójtówku zaopatrującego miejscowości: Wójtówko, Tłokowo, Kalis, Studnica, Potryty, Ustnik,Modliny, Kramarzewo w gminie Jeziorany, powiat olsztyński

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach IA i IC (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

 

                       PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

            W OLSZTYNIE

               lek. wet.  Teresa Parys

          specjalista higieny

......................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

  Olsztyn, 14 października 2022 r.

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie

           10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

 

                                                                                    KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 S I pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz S 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po uzyskaniu pozytywnych vników badania jakości wody pobranej 10 października 2022 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jezioranach u zaopatrującego miejscowości: Jeziorany,

Jeziorany Kolonia, Kikity, Kostrzewy, Lekity, Miejska Wieś, Olszewnik, Piszewo,

Pierwągi, Żardeniki, gmina Jeziorany w powiecie olsztyńskim

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

                                                               

                       Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Olsztynie

        lek. wet. Teresa Parys

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (decyzja woda.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 02.01.2023r.Monika Pieczychlebek319 kB322023-01-02 12:032023-01-02 12:03
Pobierz plik (komunika woda 02.12.2020.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 02.12.2020Monika Pieczychlebek514 kB3332020-12-02 11:072022-03-25 11:43
Pobierz plik (KOMUNIKAT - WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 15.02.2023r. - WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIAMonika Pieczychlebek300 kB132023-02-15 13:072023-02-15 13:07
Pobierz plik (KOMUNIKAT JEZIORANY - PEŁNA TREŚĆ.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 14.10.2022r.Monika Pieczychlebek248 kB642022-10-17 06:052022-10-17 06:05
Pobierz plik (komunikat Jeziorany.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 28.12.2020Monika Pieczychlebek600 kB3002020-12-28 13:432022-03-25 11:44
Pobierz plik (komunikat Krokowo.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 28.12.2020Monika Pieczychlebek580 kB3112020-12-28 13:442022-03-25 11:42
Pobierz plik (KOMUNIKAT O JAKOŚCI  WODY Z DNIA 09.12.2022.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 09.12.2022r.Monika Pieczychlebek347 kB422022-12-09 13:472022-12-09 13:47
Pobierz plik (komunikat woda Franknowo.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 27.07.2022Monika Pieczychlebek224 kB622022-07-28 09:012022-07-28 09:01
Pobierz plik (komunikat WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA.pdf)KOMUNIKAT- WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIAMonika Pieczychlebek193 kB72023-02-17 13:232023-02-17 13:23
Pobierz plik (komunikat woda.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 23.11.2020Monika Pieczychlebek589 kB3322020-11-24 07:222022-03-25 11:41
Pobierz plik (komunikat Wójtówko.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 28.12.2020Monika Pieczychlebek596 kB2612020-12-28 13:442022-03-25 11:42
Pobierz plik (komunikat wójtówko.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 28.10.2022Monika Pieczychlebek313 kB552022-10-28 11:002022-10-28 11:00
Pobierz plik (komunikat.pdf)Komunikat o jakości wody z dnia 13.10.2021Monika Mielowska279 kB972021-10-13 12:482022-03-25 11:40
Początek strony