Nowa OdsłonaCześć

Menu

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W JEZIORANACH

 

L.p. Rodzaj Cena
1

Uzgodnienia techniczne przyłączenia do sieci wod - kan

190,00 zł
2

Odbiór końcowy przyłącza, sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

265,00 zl
3

Zaświadczenie o przydatności wody do użycia

50,00 zł
4

Uzgodnienie projektu sieci wod - kan

65,00 zł
5

Zamykanie przyłącza (na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy)

120,00 zł
6

Otwieranie przyłącza (na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy)

 120,00 zł
7

Jednorazowy wyjazd pracowników nie związany z awarią lub eksploatacją sieci(nieuzasadnione wezwanie, zamykanie i otwieranie wody do celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu, itp.)

 180,00 zł
8

Trwałe wyłączenie, ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków

2100,00 zł
9

Stawka roboczogodziny montera

28,00 zł
10

Stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy

56,00 zł
11

Montaż i demontaż wodomierza z winy użytkownika

180,00 zł
12

Ponowne oplombowanie wodomierza głównego z winy użytkownika

95,00 zł
13

Odbiór i oplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej

 55,00 zł
14

Zerwanie plomby na wodomierzu przez użytkownika

 140,00zł
15

Usługa zamiatarką za jedną godzinę pracy

140,00 zł
16

Ciągnik jedna godzina pracy

85,00 zł
17

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Jezioran

 100,00 zl
18

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Jeziorany

 150,00 zł
19

Usługa WUKO jedna godzina pracy na terenie Gminy Jeziorany

 140,00 zł
20

Usługa koparko – ładowarką JCB 4CX jedna godzina pracy

120,00 zł
21

Usługa koparko – ładowarką JCB 1CX jedna godzina pracy

 90,00 zł
22

Usługa ksero A4 jednostronna

0,40 zł
23

Usługa ksero A4 dwustronna

0,60 zł
24

Usługa ksero A3 jednostronna

 0,70 zł
25

Usługa ksero A3 dwustronna

1,00 zł
Początek strony