Nowa OdsłonaCześć

Menu

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W JEZIORANACH

 

L.p. Rodzaj Cena

1

Zaświadczenie o przydatności wody do użycia

50,00 zł
2

Uzgodnienie projektu sieci wod - kan

80,00 zł
3

Zamykanie przyłącza (na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy)

150,00 zł
4

Otwieranie przyłącza (na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy)

 150,00 zł
5

Jednorazowy wyjazd pracowników nie związany z awarią lub eksploatacją sieci(nieuzasadnione wezwanie, zamykanie i otwieranie wody do celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu, itp.)

 210,00 zł
6

Trwałe wyłączenie, ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków

2100,00 zł
7

Stawka roboczogodziny montera

35,00 zł
8

Stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy

70,00 zł
9

Montaż i demontaż wodomierza z winy użytkownika

250,00 zł
10

Ponowne oplombowanie wodomierza głównego z winy użytkownika

110,00 zł
11

Odbiór i oplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej

 65,00 zł
12

Zerwanie plomby na wodomierzu przez użytkownika

 160,00zł
13

Usługa zamiatarką za jedną godzinę pracy

160,00 zł
14

Ciągnik jedna godzina pracy

95,00 zł
15

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Jezioran

-      
16

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Jeziorany

 -      
17

Usługa WUKO jedna godzina pracy na terenie Gminy Jeziorany

 160,00 zł
18

Usługa koparko – ładowarką JCB 4CX jedna godzina pracy

140,00 zł
19

Usługa koparko – ładowarką JCB 1CX jedna godzina pracy

 110,00 zł
20

Usługa ksero A4 jednostronna

0,40 zł
21

Usługa ksero A4 dwustronna

0,60 zł
22

Usługa ksero A3 jednostronna

 0,70 zł
23

Usługa ksero A3 dwustronna

1,00 zł
Początek strony