Nowa OdsłonaCześć

Menu

Eksploatacja

utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczaniu ścieków.

Zagospodarowanie

dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej zgodnie pozwoleniem wodno-prawnym.

Kontrola parametrów

prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczonej odbiorcom.

Organy Spółki

Reprezentacja Spółki: Zarząd
Osoby: Paweł Cybulski-Prezes Zarządu
Sposób reprezentacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego Spółki: członka zarządu z prokurentem; w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

 

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
osoby: Przewodniczący – Łukasz Sadlak
----------------- Członek Rady – Maria Bogorodź
----------------- Członek Rady – Ryszard  Kozłowski

 

Wspólnicy Gmina Jeziorany -100 % kapitału zakładowego
Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią
organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego: -Burmistrz Miasta Jeziorany

 

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpis pod numerem KRS: 0000092159
Kapitał: 1 969 000,00 zł
Kompetencje organów Spółki: zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

 

WZORY PISM ORAZ REGULAMIN

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Umowa o wodę i ścieki. Umowa o zaopatrzenie w wodę. Wniosek o wydanie warunków. Wniosek o montaż dodatkowego wodomierza. Podanie o raty.

Biuro czynne:
Pn - Pt
w godzinach:
700 - 1500
694443232 -  Prezes Zarządu
539192395  -  Kadry
539192396  - Czynsze
606125636  - Starszy Specjalista ds. Rozliczeń
664720949  - Kierownik Działu Technicznego
539192398 – Dział techniczny
539192399  - Oczyszczalnia
664720903  - Kierownik ds. Usług Komunalnych
539192500  - Rozliczenia za wodę
539192501 – Fax i Księgowość
Początek strony