Nowa OdsłonaCześć

Menu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jezioranach informuję, że opłaty za faktury VAT wystawione przez ZWiK Sp. z o. o. w Jezioranach

można dokonywać:

przelewem na rachunek bankowy:

46 8858 1011 2002 0000 0260 5101

 

UWAGA!

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie do ZWiK Sp. z o. o., tel. 539 192 500.

 

W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela:

  • Beata Żytkiewicz,
  • tel. 539 192 500

 

 

Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

W razie niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza głównego.

 

Początek strony