Nowa OdsłonaCześć

Menu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jezioranach informuję, że opłaty za faktury VAT wystawione przez ZWiK Sp. z o. o. w Jezioranach

można dokonywać:

gotówką w Kasie Zakładu przy ulicy Kolejowej 6 w Jezioranach,

przelewem na rachunek bankowy:

  • 46 8858 1011 2002 0000 0260 5101.

 

KASA Spółki czynna jest w dni robocze

  • w godzinach od 7:00 do 15:00.

Od wpłat za wodę i ścieki dokonanych w kasie nie są pobierane dodatkowe opłaty.

 

UWAGA!

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Kasy, tel. 539 192 500.

 

W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela:

W sprawach związanych z należnościami za wodę i ścieki -

  • Elżbieta Czelejewska,
    tel. 539 192 500

W sprawach związanych z komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi –

  • Beata Żytkiewicz,
    tel. 539 129 396

 

Faktury za dostarczanie wody i odbiór ścieków wystawiane są co 2 miesiące dla klientów indywidualnych i co miesiąc dla przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowcy i wspólnot.

 

Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

W razie niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza głównego.

 

Początek strony