Nowa OdsłonaCześć

Menu

Spółka eksploatuje 5 ujęć wody podziemnej wraz ze stacjami uzdatniania, 4 pompownie wody

 

Sieć wodociągowa ma długość 234 784,40 mb, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej 86 733,10 mb.

Początek strony