Nowa OdsłonaCześć

Menu

Bilans ilościowo - jakościowy ścieków dla oczyszczalni ścieków w Jezioranach.

 Przepływ ścieków surowych określa się dla wielkości obecnie dopływających ścieków oraz prognozę przyjęcia większej ilości ścieków .

Dotychczasowe dopływy średniodobowe w odniesieniu rocznym w ostatnich 3 latach wyniosły Qśrd = 520 m3/d

Przepływy w okresie roztopów wykazują dopływy do Q = 1500 m3/d i obfitych opadów deszczu do Q = 2000 m3/d.

Przepływy maksymalne w okresach bezdeszczowych wykazują wartości na poziomie Qmaxh = 45 m3/h.

Jakość ścieków surowych – stężenia uśrednione z ostatnich pięciu miesięcy :

 

Rodzaj zanieczyszczeń

Jednostka

Stężenie

BZT5

[mg/l]

530

ChZT

[mg/l]

1230

Zawiesina

[mg/l]

595

Azot całkowity

[mg/l]

110

Fosfor całkowity

[mg/l]

27

 

Początek strony