Nowa OdsłonaCześć

Menu

Oszczędzaj czas i energię. Skorzystaj z elektronicznego Biura Obsługi Klienta, które zapewnia Tobie m.in:

Bieżący podgląd konta i salda (woda, ścieki, czynsze)

Możliwość podania stanu licznika wody

Możliwość pobrania faktury

EBOK daje możliwość wglądu w stany zużycia wody, ścieków, czy innych
mediów oraz zobowiązań względem Usługodawcy przez Internet. Dodatkowo, każdy klient po zalogowaniu się do systemu przez Internet, ma możliwość podania swojego stanu licznika, który to stan zostaje bezpośrednio zarejestrowany w naszym systemie na konkretnym kontrahencie.

Aby zarejestrować się w eBOK niezbędna jest Twoja faktura za wodę i/lub ścieki.

Przygotuj ostatnią fakturę za wodę i/lub ścieki,

wejdź na stronę www.zwikjeziorany.pl – MENU E-Bok – kliknij lub wklej do paska adresu ten adres

http://185.140.101.13:8080/

wybierz opcję "rejestracja" i na podstawie przygotowanej faktury uzupełnij formularz rejestracyjny,

najpóźniej w ciągu 24 godzin Twoje konto będzie aktywne

po dokonaniu przez nas aktywacji będziesz już mógł logować się na swoim koncie.

Możliwość podania stanu licznika wody i otrzymania faktury

Po zarejestrowaniu oraz aktywowaniu konta będzie możliwość podania stanu licznika.
Po zalogowaniu na swoje konto (uwaga: loginem jest nr klienta!) należy wejść w zakładkę  Punkty/Liczniki i dodać nowy odczyt. Maksymalnie w ciągu 48 godzin w zakładce Faktury/naliczenia pojawi się faktura, którą będzie można pobrać.

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,  Działanie 7.2  Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych,  Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Początek strony