Nowa OdsłonaCześć

Menu

ZWIK eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeziorany.

Dział Techniczny określa warunki techniczne odbioru ścieków, uzgadnia projekty pod względem technicznym i eksploatacyjnym, a także sprawuje nadzór techniczny nad budową sieci i przyłączy kanalizacyjnych

Obecnie system rurociągów kanalizacji sanitarnej jest o łącznej długości 64 559mb.

 

Początek strony