Nowa OdsłonaCześć

Menu

Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a także przebudowy istniejącego przyłącza

Warunki techniczne są podstawą do uzyskania uzgodnień w naszej Spółce.

Kto występuje o określenie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?

Jeśli:

  • budujesz nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjnego do istniejącego albo projektowanego budynku;

  • rozbudowujesz istniejący budynek;

  • zmienił się sposobu użytkowania istniejącego budynku;

  • uzyskałeś decyzję o pozwoleniu na budowę budynku.

UWAGA!

O wydanie warunków technicznych może wystąpić tylko osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jak to zrobić?

Udaj się do naszego biura.

WAŻNE!

Abyśmy mogli dobrać odpowiednią średnicę przyłącza:

  • W treści zlecenia projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s. Zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe określa rzeczoznawca Staży Pożarnej;
  • W przypadku budynków wielorodzinnych należy podać także liczbę mieszkańców.

Pamiętaj, aby dołączyć niezbędne dokumenty:

  1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji.

  2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;

  3. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;

  4. upoważnienie/pełnomocnictwo.

Możesz osobiście przygotować wniosek na opracowanie warunków technicznych. Dokument powinien zawierać te same informacje, które są wymagane w formularzu.

WAŻNE!

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa.
Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.

Jeśli o wydanie warunków technicznych w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Umowa - zlecenie o wydanie warunków.doc)Umowa-zlecenie na wydanie warunków technicznychMaja Wojtkiewicz71 kB13382018-02-22 07:232018-02-22 07:23
Początek strony