Nowa OdsłonaCześć

Menu

Poinformuj o awarii

Kreator formularzy by JoomlaShine

Podaj stan wodomierza

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi
Elektronicznego Biura Obsługi,
można w nim także przekazać nam aktualne stany wodomierza, oraz sprawdzić historię dla klienta z poprzednich odczytów.

Wiadomości techniczne

  •   OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jezioranach   ZAWIADAMIA, że w dniu 07.07.2023r. od godz. 900 do godz.…

  • Dodatkowe wodomierze

    Opcja dla tych Odbiorców, którzy pobierają znaczne ilości wody do celów w wyniku których nie powstają ścieki - może to być nawadnianie ogrodu,…

  • Wydanie warunków

    Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a także przebudowy istniejącego przyłącza

Ważne informacje z Zakładu

W związku z decyzją PPiS Olsztyn z dnia 13.11.2017 r. hk.4020.5.293.2017 dopuszczającą wodę do spożycia w Radostowie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje, że z dniem 13.11.2017 r. woda z wodociągu publicznego w miejscowości Radostowo nadaje się do spożycia, jakość wody odpowiada wymogom sanitarnym.

Woda wiadomości

Bilans ilościowo - jakościowy ścieków dla oczyszczalni ścieków w Jezioranach.

Wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego zużycie wody do celów, w wyniku których nie powstają ścieki  uwzględniane są w rozliczeniach za wodę i ścieki w okresie od kwietnia  do listopada .

ZWIK eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeziorany.

Dział Techniczny określa warunki techniczne odbioru ścieków, uzgadnia projekty pod względem technicznym i eksploatacyjnym, a także sprawuje nadzór techniczny nad budową sieci i przyłączy kanalizacyjnych

Spółka eksploatuje 5 ujęć wody podziemnej wraz ze stacjami uzdatniania, 4 pompownie wody

Początek strony