Nowa OdsłonaCześć

Menu

Eksploatacja

utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczaniu ścieków.

Zagospodarowanie

dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej zgodnie pozwoleniem wodno-prawnym.

Kontrola parametrów

prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczonej odbiorcom.

Organy Spółki

Reprezentacja Spółki: Zarząd
Osoby: Paweł Cybulski-Prezes Zarządu
Sposób reprezentacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego Spółki: członka zarządu z prokurentem; w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

 

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
osoby: Przewodniczący – Łukasz Sadlak
----------------- Członek Rady – Maria Bogorodź
----------------- Członek Rady – Ryszard  Kozłowski

 

Wspólnicy Gmina Jeziorany -100 % kapitału zakładowego
Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią
organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego: -Burmistrz Miasta Jeziorany

 

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpis pod numerem KRS: 0000092159
Kapitał: 1 969 000,00 zł
Kompetencje organów Spółki: zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

 

firma

Wzór pisma do pobrania w linku poniżej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wniosek - Raty.pdf)Wniosek o rozłożenie zaległości na ratyMonika Pieczychlebek39 kB10942020-05-27 09:362020-05-27 09:36

Przedstawiamy schemat Spółki

 Zgromadzenie Wspólników  
 Prezes Zarządu - Paweł Cybulski Rada Nadzorcza
Dział Administracyjno Księgowy Dział Techniczny Dział ds. Usług Komunalnych  
Główna księgowa Kierownik Działu Kierownik Działu
Kamelia Bułkowska-Stempel Zdzisław Sienkiewicz Maria Semen
księgowa specjlalista ds. rozliczeń pracownik gospodarczy
Małgorzata Łepkowska Jarosław Pieczychlebek  Barbara Małkus
księgowa specjalista ds. administracyjno-technicznych  pracownik gospodarczy
Mirosława Korwat Marek Grochowski  Krzysztof Książek
księgowa konserawtor sieci wod-kan, kierowca operator  pracownik gospodarczy
Beata Żytkiewicz Zbigniew Kołecki Henryk Sosnowy
specjalista ds. kadr i rozliczeń konserwator-elektryk   pracownik gospodarczy
Sylwia Monika Pieczychlebek  Sylwester Czebotar  Ewa Wyrazik
sprzątaczka Operator oczyszczlni ścieków   pracownik gospodarczy
Anna Ślusarczyk Krystian Cybulski Bartłomiej Dawidowicz
               Operator oczyszczalni ścieków  pracownik gospodarczy
Jan Michałowski  Elżbieta Gadomska
konserwator sieci wod-kan

pracownik gospodarczy

Marek Wzorek Marlena Ostrowska
konserwator, pracownik gospodarczy

pracownik gospodarczy, kierowca operator

Paweł Ostrowski  Szymon Sosnowy
konserwator sieci wod-kan pracownik gospodarczy
Zygmunt Wójcik Robert Ostrowski
pacownik gospodarczy, murarz pracownik gospodarczy
Stanisław Łaciński Agnieszka Błaziak

 konserwator sieci wod-kan

kierowca-operator

Jacek Sosiński  Jan Oleszek
 

kierowca-operator

 

Mirosław Skiba

 

pracownik gospodarczy

 

Arkadiusz Jakubowski

 

pracownik gospodarczy

 

Arkadiusz Hubacz

   
   
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (schemat zakładu.xlsx)Struktura organizacyjnaMonika Pieczychlebek20 kB3492023-04-13 09:442023-04-13 09:44
Pobierz plik (struktura organizacyjna 06.2024.xlsx)Struktura organizacyjnaMonika Pieczychlebek20 kB12024-06-21 05:112024-06-21 05:11
Pobierz plik (struktura organizacyjna.xls)Struktura organizacyjnaMonika Mielowska101 kB6662021-06-25 09:102022-12-13 10:41
Pobierz plik (struktura organizacyjna.xlsx)struktura organizacyjna.xlsxMonika Pieczychlebek23 kB372024-02-23 10:032024-02-23 10:03
Pobierz plik (Zeszyt1.xlsx)Struktura organizacyjnaMonika Pieczychlebek20 kB242024-04-26 07:092024-04-26 07:09

Od 12.02.1998r. do 31.12.2009r. prowadziła działalność wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Głównym przedmiotem działalności zakładu w wyżej wymienionym okresie stanowiło:

 1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
  ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom,
  z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych.
 2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
  oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

 

Z dniem 1 stycznia 2010 roku na podstawie uchwały Nr XXVII/311/09 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 13 października 2009 roku w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach Spółka przejęła zadania oraz pracowników likwidowanego Zakładu.
W związku z przejęciem Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach i jego zadań zwiększył się również przedmiot działalności Spółki.
W chwili obecnej przedmiotem działalności Spółki jest:

------- ------- --------- -------
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków produkcja konstrukcji metalowych i ich części produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
obróbka mechaniczna elementów metalowych. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
roboty związane z budową
dróg i autostrad.
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
przygotowanie terenu pod budowę. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych.
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. transport drogowy pojazdów. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
działalność w zakresie architektury. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynieryjnych.
wykonywanie instalacji elektrycznych. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. tynkowanie. zakładanie stolarki budowlanej.
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian. malowanie i szklenie. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne. odzysk surowców z materiałów segregowanych. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. zarządzane nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
pozostałe sprzątanie. --------------- --------------- ----------------
------- -------

 

a w szczególności:

------- ------- ------- -------
bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców. odbiór ścieków od odbiorców wody oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków. utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczaniu ścieków. dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej zgodnie pozwoleniem wodno-prawnym.
utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem. prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczonej odbiorcom. prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania. prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dostarczeniem wody oraz przyjmowaniem ścieków, w szczególności w zakresie wykonania podłączeń do sieci, zakładania wodomierzy oraz innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
------- -------

Aenean tincidunt, ex sed tempor luctus, erat nibh tincidunt enim, ut laoreet urna erat vitae ipsum. Pellentesque accumsan velit vel tincidunt cursus. Nunc convallis iaculis magna, vel pretium sem hendrerit sed. Aenean et ipsum porta, feugiat odio non, tincidunt neque.

Aliquam venenatis luctus venenatis. Duis accumsan bibendum urna, vel eleifend erat. Fusce accumsan consequat tincidunt.

WZORY PISM ORAZ REGULAMIN

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Umowa o wodę i ścieki. Umowa o zaopatrzenie w wodę. Wniosek o wydanie warunków. Wniosek o montaż dodatkowego wodomierza. Podanie o raty.

Biuro czynne:
Pn - Pt
w godzinach:
700 - 1500
694443232 - Prezes Zarządu
539192395 - Kadry
539192396 - Czynsze
606125636 - Starszy Specjalista ds. Rozliczeń
664720949 - Kierownik Działu Technicznego
539192398 – Dział techniczny
539192399 - Oczyszczalnia
664720903 - Kierownik ds. Usług Komunalnych
539192500 - Rozliczenia za wodę
539192501 – Fax i Księgowość
Początek strony